Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van Work People B.V. en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.
Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Work People B.V. te Utrecht (Nederland).
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Work People B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.
Deze site wordt geëxploiteerd door Work People B.V. in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.