Als u besluit uw gegevens naar ons te zenden, geeft u ons daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend-) werk of bij het vervullen van uw vacature.
Wij gaan vertrouwelijk om met deze gegevens en stellen deze alleen ter beschikking aan derden met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen.